ปราชญ์มุสลิมโลก เผย“ศาสนาอิสลาม”มีคำสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ย้ำไม่มีแนวคิดสุดโต่ง!!

25 กค. 60     804

ปราชญ์มุสลิมโลก เผย“ศาสนาอิสลาม”มีคำสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ย้ำไม่มีแนวคิดสุดโต่ง!!

ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ดร.อาเมด บิน ฮาหมัด จิลาน (Ahmed Bin Hamad Jilan ) ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก กล่าวว่า ศาสนาอิสลามและทุกศาสนาในโลกล้วนมีแนวทางคำสอนและการปฏิบัติที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ยังเห็นตรงกันว่าแนวคิดสุดโต่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างหายนะให้แก่สังคม แม้แต่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานที่มีความสำคัญทางศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ก็มีนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังต้องการจะสื่อให้โลกรู้ในความเป็นรูปแบบของประเทศที่ยึดแนวทางอิสลามสายกลาง มาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดการก่อการร้ายที่มีอยู่ทุกมุมโลก สาเหตุเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบในสังคม และเป็นจิตสำนึกของบางคนที่ชอบการก่อความไม่สงบ โดยคนเหล่านี้จะไม่เป็นที่ต้องการของสังคม  โดยการศึกษาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันจะช่วยลดความสุดโต่งและลดการก่อการร้าย ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษาก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นแหล่งศึกษา และให้ข้อมูลเรื่องสิ่งที่ดีในอิสลาม ทั้งนี้จากการที่ตนได้เดินทางมายังภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้ได้เห็นภาพของความสงบซึ่งในอนาคตสามารถเป็นสังคมต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมโลก จึงต้องขอขอบคุณชาวไทยที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ที่แสดงความเข้าใจและเคารพในความหลากหลายด้านการนับถือศาสนาของประเทศและแสดงถึงความตั้งใจในการร่วมมือกันต่อต้านความคิดที่สุดโต่ง

ที่มา: http://www.innnews.co.th/

เป็นเพื่อน Line กับเรา