รัฐบาล“ยิว”รื้อเครื่องตรวจโลหะพ้น“อัลอักซอ”


มาแรงรอบสัปดาห์