สนามบินหาดใหญ่ ปรับการจราจรใหม่ชั่วคราว หนึ่งเดือนเศษ รับช่วงพิธีฮัจย์

26 กค. 60     1313

สนามบินหาดใหญ่ ปรับการจราจรใหม่ชั่วคราว หนึ่งเดือนเศษ รับช่วงพิธีฮัจย์

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางไปแสวงบุญ ซึ่งอาจทำให้การจราจรและอาคารผู้โดยสารในสนามบินคับคั่งกว่าช่วงเวลาปกติ ท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงจัดแผนการเดินรถใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. (ตีห้า) ของวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 ผู้โดยสารทุกท่านสามารถศึกษาเส้นทางจากภาพแผนผังเส้นทางการเดินรถดังนี้

สนามบินหาดใหญ่ ปรับการจราจรใหม่ชั่วคราว หนึ่งเดือนเศษ รับช่วงพิธีฮัจย์

เป็นเพื่อน Line กับเรา