ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด

4 สค. 60     33925

ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด

ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด

เธอชื่อ ซาราห์ วีดายันตี กุสุมา ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักบินของสายการบินการูด้า 

และทุกครั้งที่เธอขึ้นบิน เมื่อได้เวลาละหมาด เธอจะไม่รีรอปล่อยเวลาล่วงเลยไป หากแต่จะสวมตาลากงละหมาดในที่ทำงานโดยทันที ตามด้วยดุอาอฺ

และภาพที่ออกมาสู่สาธารณะ ก็มาจากกัปตันของเครื่องบินที่เธอทำหน้าที่อยู่ โดยเธอมักจะทำหน้าที่ในเส้นทางไกล จากภาพขณะขึ้นบินจากเด็นฟาซาร์ (บาหลี) สู่ เซ็นโจว (จีน)

นายจากา ปีตัวนา ซึ่งเป็นกับตันและเป็นคนถ่ายรูปนี้ (รูปแรก) และลง IG ของตนเอง กล่าวแสดงความภูมิใจต่อผู้ช่วยของตนเองว่า :

"ขอขอบคุณมาก ด้วยดุอาอจากเธอตลอดเส้นทางการบินนี้ เราจะไม่พบกับปัญหาทางสภาพอากาศใดๆ"

ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด


ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด


ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด


ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด


ชื่นชม!! นักบินสาวการูด้า ผู้ไม่รีรอจากเวลาละหมาด


ที่มา:  สื่อเสรีสำนึกและสร้างสรรค์ 
ภาพจาก kabarmakkah.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา