คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

9 สค. 60     376


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายมุสลิมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน  “ ด้วยรัก และห่วงใย จากใจสู่ใจ สู่ผู้ประสบภัยภาคอีสาน ”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย , ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  , สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  , สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี  , มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน และภาคีองค์กรเครือข่าย กว่า 30 องค์กร

ได้ระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน จากองค์กร หน่วยงาน และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมรณรงค์ และระดมความช่วยเหลือทั้งการรับบริจาคเงิน ได้ประมาณ 4 แสนกว่าบาท จัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อแจกจ่าย กว่า 1,400 ชุด และทีมอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ กว่า 50 คน  “ ด้วยรัก และห่วงใย จากใจสู่ใจ สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ” เพื่อร่วมกันช่วยเหลือให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยภาคอีสาน ในเขตจังหวัดสกลนคร และร้อยเอ็ด โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และพนมไพร กว่า 1,400 ครัวเรือน

ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากน้ำท่วมในครั้งนี้  รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางองค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือการประสานงานพื้นที่ และการจัดการถุงยังชีพ จากมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน และทีมจัดการในพื้นที่ ซึ่งได้ทำงานภาคสังคมในพื้นที่อีสานมาอย่างยาวนาน  และหลังจากนี้คาดว่า จะมีการระดมเงินบริจาค เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคอีสานต่อไป 


ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด  กล่าวว่า “ ถือเป็นความจำเป็นในการช่วยกันรณรงค์เงินบริจาค และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ที่มีน้ำท่วมหนักในรอบกว่า 40 ปี เพื่อการส่งแรงกาย แรงใจ และความห่วงใย สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดังนั้น สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศไทย และภาคเครือข่าย ได้ร่วมกันระดมเงินบริจาค เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี , สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี  , มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า , มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมทั้งขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคน ”  

ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน กล่าวว่า  “ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และด้วยกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ทำให้หลายพื้นที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร และจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคอีสาน

ดังนั้น เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในด้านมนุษยธรรม ตามกำลังความสามารถที่มีอยู่ ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ปัญหาเร่งด่วนต้องอาศัยความร่วมมือ และความฉับไวในการแก้ปัญหา  แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้เราต้องมองรอบด้านในความยั่งยืนระยะยาวต่อไป ไม่ตระหนกเกินไป และขอให้พี่น้องทุกท่านผ่านพ้นบททดสอบครั้งนี้อย่างมีสติ”

ติดตามได้ที่:  เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


คนไทยไม่ทิ้งกัน!! สหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ- องค์กรเครือข่ายมุสลิม ร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

เป็นเพื่อน Line กับเรา