ม้วนผ้าคลุมกะอฺบะอฺขึ้น สัญลักษณ์การเริ่มพิธีฮัจญ์ใกล้เข้ามาแล้ว!!


มาแรงรอบสัปดาห์