อึ้ง! พบชนกลุ่มน้อยในอังกฤษ ถูกกดค่าแรงให้ต่ำกว่าคนผิวขาว

10 สค. 60     214


อึ้ง! พบชนกลุ่มน้อยในอังกฤษ ถูกกดค่าแรงให้ต่ำกว่าคนผิวขาว

ผลการวิจัยพบ ชนกลุ่มน้อยในอังกฤษถูกกดเงินค่าแรงให้ต่ำกว่าคนผิวขาว

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุด โดยมูลนิธิ Resolution ที่มุ่งเน้นหาข้อมูลถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยในอังกฤษ พบว่า รายรับต่อครัวเรือนของชนกลุ่มน้อยในอังกฤษ ต่ำกว่าครัวเรือนที่เป็นชนผิวขาวในประเทศเดียวกัน อย่างมาก

รายงานการวิจัยดังกล่าวเปิดเผยว่า รายรับต่อปีของครัวเรือนของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายบังคลาเทศในอังกฤษ ต่ำกว่ารายรับต่อปีของครัวเรือนชาวอังกฤษผิวขาว 8,900 ปอนด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ในขณะที่รายได้ต่อปีของชาวปากีสถาน ต่ำกว่ารายได้ต่อปีของชาวอังกฤษผิวขาว คิดเป็น  8,700 ปอนด์ ส่วนชนกลุ่มน้อยเชื้อสายแอฟริกัน มีรายได้ต่อครัวเรือน ต่อปี น้อยกว่ารายได้ต่อครัวเรือน ต่อปี ของชาวอังกฤษผิวชาว คิดเป็น 5,600 ปอนด์   

แม้ช่องว่างที่มีขนาดกว้างใหญ่ ระหว่างรายได้ครัวเรือนของชนกลุ่มน้อย กับรายได้ครัวเรือนของชาวอังกฤษผิวชาว จะยังคงเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป แต่จะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2001 – 2003 และ 2014 – 2016 ช่องว่างระหว่างรายได้ครัวเรือนของชาวบังคลาเทศ เริ่มแคบลงอย่างรวดเร็ว โดยรายรับต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38 ส่วนชนกลุ่มน้อยชาวปากีสถาน มีรายรับต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับรายรับต่อครัวเรือนของชาวอังกฤษผิวขาว ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยชาวแอฟริกันผิวดำ มีรายรับต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11


อึ้ง! พบชนกลุ่มน้อยในอังกฤษ ถูกกดค่าแรงให้ต่ำกว่าคนผิวขาว

ตามรายงานดังกล่าว รายได้ครัวเรือนที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากการจ้างงานที่แตกต่าง สตรีชาวปากีสถาน เพียงร้อยละ 37 และสตรีเชื้อสายบังคลาเทศ เพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ที่ถูกจ้างงาน ในขณะที่สตรีชาวอังกฤษผิวขาวถูกจ้างงานถึงร้อยละ 72 ในช่วงระยะเวลา 14 ปี อัตราหญิงผิวสีที่ถูกจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนเกินกว่าจำนวนการจ้างงานของคนเชื้อสายแคริเบียน ยิ่งกว่านั้น ระดับอายุ และขนาดของครัวเรือน ยังมีผลต่อการอธิบายความต่างระหว่างมาตรฐานความเป็นอยู่ของทั้ง 2 ประเภท และยังมีผลต่อจำนวนรายได้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของบางกลุ่มด้วย

ผลการวิจัยนี้นับเป็นข่าวดีที่แสดงให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างรายรับของแต่ละชนชั้นจะแคบเข้าหากันในระยะยาว

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา