ตัวประกันอัลกออิดะ เผยถึง 6 ปีที่ถูกจับตัว และเขาเข้ารับอิสลามอย่างไร


มาแรงรอบสัปดาห์