ซาอุฯ คาด ปีนี้ฮุจญาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24

22 สค. 60     376

ซาอุฯ คาด ปีนี้ฮุจญาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  ซาอุฯ คาด ปีนี้ฮุจญาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 24

ตัวเลขล่าสุดเมื่อเย็นวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา จำนวนฮุจญาจที่เดินทางถึงราชอาณาจักรซาอุฯ แล้ว ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบิน มีจำนวน 1,070,951 คนแล้ว 

อ้างอิงจากข้อมูลของฝ่ายอำนวยการด้านหนังสือเดินทาง ราชอาณาจักรซาอุ ฯ ตัวเลขจำนวนฮุจญาจนี้ มากกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 204,302 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 

จำนวนฮุจญาจที่เดินทางผ่านเข้าทางสนามบิน มีจำนวน มากที่สุด คือ 1,015,482 คน ในขณะที่ฮุจญาจที่เดินทางผ่านด่านภาคพื้นดิน อยู่ที่ 50,554 คน และที่ทางเรืออยู่ที่ 4,915 คน

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา