เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.0 ที่เกาะอิสเชีย ในอิตาลี


มาแรงรอบสัปดาห์