สำนักจุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1438

22 สค. 60     1564

สำนักจุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1438


สำนักจุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1438

ตามที่จุฬาราชมนตรี ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันอังคารที่ 22 พ.ค.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438  ตรงกับวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮ.ศ. 1438 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน


นายอนันต์ วันแอเลาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนจุฬาราชมนตรี

สำนักจุฬาฯ ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost