ต้อนรับท่านจุฬาราขมนตรี อะมีรุลฮัจย์ ณ ซาอุดิอาระเบีย

24 สค. 60     602


ต้อนรับท่านจุฬาราขมนตรี อะมีรุลฮัจย์ ณ ซาอุดิอาระเบีย

ศูนย์ข่าวกิจการฮัจย์ไทย รายงานว่า  เมื่อวันพุธ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานกิจการฮัจย์ฯ มักกะห์ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี (อะมีรุ้ลฮัจย์) ได้เดินทางจากเมืองมาดีนะห์ สู่เมืองมักกะห์เรียบร้อย อัลฮัมดุลิลลาห์

ทางมุสลิมไทยโพสต์อวยพร ขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองให้พี่น้องมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสวัสดิภาพและได้รับฮัจญ์ที่สมบูรณ์ อามีน


ฮัจญ์ คือ การรวมตัวของมนุษยชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่สามารถรวบรวมประชาคมโลกที่ก้าวพ้นพรมแดนแห่งชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม มุสลิมทุกคนต้องประกอบพิธีฮัจญ์แม้ครั้งเดียวในชีวิต หากมีความสามารถ ฮัจญ์ คือเทศกาลประจำปีระดับนานาชาติที่เชิญชวนและเรียกร้องมนุษยชาติให้หวนรำลึกและฟื้นฟูบรรยากาศแห่งอีมาน การตักวา การยึดมั่นในคำสอน การฝึกฝนความเป็นน้ำหนึ่งเดียว รับทราบ ศึกษาและร่วมแก้ไขวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อผมั่นในศักยภาพและศักดิ์ศรีของอิสลามและมุสลิม

มุสลิมทุกคนจึงใฝ่ฝันที่จะประกอบพิธีฮัจญ์และมีใจที่ผูกพันกับบัยตุลลอฮฺทุกอณูชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับฮัจญ์มับรูรฺ ที่ไม่มีผลตอบแทนใดๆ ที่คู่ควรเว้นแต่สรวงสวรรค์ของอัลลอฮฺเท่านั้น


 

ต้อนรับท่านจุฬาราขมนตรี อะมีรุลฮัจย์ ณ ซาอุดิอาระเบีย

ต้อนรับท่านจุฬาราขมนตรี อะมีรุลฮัจย์ ณ ซาอุดิอาระเบีย

ต้อนรับท่านจุฬาราขมนตรี อะมีรุลฮัจย์ ณ ซาอุดิอาระเบีย

ต้อนรับท่านจุฬาราขมนตรี อะมีรุลฮัจย์ ณ ซาอุดิอาระเบีย


ที่มา: ศูนย์ข่าวกิจการฮัจย์ไทย

เป็นเพื่อน Line กับเรา