ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม

25 สค. 60     671

ประมวลภาพบรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม ณ นครมักกะห์  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ภาพสดจากทีมงานมุสลิมไทยโพสต์

บรรยากาศยามเช้า หลังละหมาดซุบฮิ ณ มัสยิดฮะรอม นครมักกะห์


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


บรรดานักขอ หน้าทางเข้ากะบะห์

ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม

ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ลานซะแอ ระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะห์


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม


ภาพสด บรรยากาศ บริเวณมัสยิดฮะรอม

เป็นเพื่อน Line กับเรา