ศาลอินเดียชี้ “ทัชมาฮาล”เป็นสุสานของมุสลิม ไม่ใช่วัดฮินดู


มาแรงรอบสัปดาห์