ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทรายโกบี

31 สค. 60     546

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทรายโกบี

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทรายโกบี

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสมหัศจรรย์แห่งทะเลทรายโกบี ประเทศจีน มรดกโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นทะเลสาบกลางทะเลทรายที่งดงามมากแห่งหนึ่ง

วันนี้ (24 ส.ค. 60) “ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว”เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ภาคตะวันตกของจีน มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย ความพิเศษและน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้คือปรากฎการณ์ของทิศทางลม ที่ไม่พัดลงล่างแต่กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ำตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวจึงไม่เคยถูกกลืนหาย

ทะเลสาบแห่งนี้หากวัดจากทางตะวันออกถึงตะวันตกมีความยาวกว่า 300 เมตร วัดจากเหนือสู่ใต้มีความกว้าง 50 เมตร ความลึกจากผิวน้ำ 5 เมตร โดยประมาณฝั่งใต้ของทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวิหารเจ้าแม่ศาลเจ้าพญามังกร หอน้ำพุหยก รายล้อมด้วยต้นไป๋หยาง กิ่งหลิว และต้นอ้อที่พริ้วไหวตามกระแสลม ทำให้ทัศนียภาพงดงามดั่งภาพวาดและได้รับการยกย่องว่า“ทะเลสาบกลางทะเลทรายหมายเลขหนึ่งในพื้นพิภพ” และถือเป็นหนึ่งในมรดกของโลก

เป็นเพื่อน Line กับเรา