ผู้แสวงบุญร่วมขว้างเสาหิน ในการประกอบพิธีฮัจญ์


มาแรงรอบสัปดาห์