กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

5 กย. 60     95

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิด "สถานอามานา" (มัสยิดอะมานะฮ์) ณ บ้านดงยอ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือวัด มัสยิด ชาวบ้าน และนักเรียน นักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

กอ.กทม. ร่วมพิธีเปิด สถานอามานา (มัสยิดอะมานะฮ์)

เป็นเพื่อน Line กับเรา