อเมริกาอ่วม พายุเออร์มา ทวีความรุนแรงเป็นเฮอร์ริเคนระดับ 5


มาแรงรอบสัปดาห์