หนุ่มเดินเท้าทำฮัจย์จากชวาสู่มักกะห์


มาแรงรอบสัปดาห์