ผู้พิพากษาฝรั่งเศส ตัดสินให้โรงเรียนต้องจัดอาหารที่ปราศจากเนื้อหมูให้นักเรียนยิว – มุสลิม


มาแรงรอบสัปดาห์