ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

7 กย. 60     2430

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์


ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

เฟซบุ๊ก Namaste Dhamma ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า  "ศาสนาสัมพันธ์ ครอบครัวมุสลิมกุสินารานิมนต์พระสงฆ์ไทยฉันภัตตาหาร" 

วันที่ 4 กันยายน 2560 วันพระ ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 10  ครอบครัวชาวมุสลิมในเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทย 5 รูป ฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน ในเทศกาลบูชาของชาวมุสลิม นับว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาสัมพันธ์ในเมืองกุสินาราที่เข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกศาสนาในเมืองกุสินารา ตามแนวคิดของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่กล่าวว่า


ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

"จิตที่คิดให้มันเบา จิตที่คิดเอามันหนัก และเดินตามทางของเขา สู่เป้าหมายของเรา โดยไม่จำเป็นที่เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเรา แต่ทำอย่างไรให้เขามาเป็นพวกเราให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากที่มุสลิมจะมาถวายภัตตาหารพระสงฆ์" 

โดยหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวโส ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อฉลองศรัทธาครอบครัวมุสลิม ในหลักของความเมตตา ทำให้ในชุมชนนั้น ทั้งพุทธ มุสลิม ฮินดู อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้หลักคำสอนของแต่ละศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา โดยมี "บวร" บ้าน(ชุมชน) วัด (พุทธ มุสลิม ฮินเดีย) โรงเรียน เป็นศูนย์กลาง ในทางพุทธศาสนานั้นมีหลักในการปฏิบัติคือศีล 5  บุญกิริยาวัตถุ 3  ประการ คือ การให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิต ครอบครัว ชุมชน มีความสุข และที่สำคัญคือ หัวใจหลักของพระพุทธศาสนา 3 คือ ทำความดี ละความชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ มีความสุข ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง 5  รูปได้สวดมนต์ให้พรก่อนเดินทางกลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล


จากข่าวข้างต้น การนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เป็นพิธกรรมความเชื่อของชาวพุทธสาสนา อิสลามจึงห้ามไปเกี่ยวข้อง หากมุสลิมคนใดได้กระทำไปโดยไม่ทราบว่าขัดกับบทบัญญํติศาสนา ก็หยุดกระทำการดังกล่าวเสีย และหยุดภาคภูมิใจกับการกระทำนั้นเถิด

พระองค์อัลลอฮฺ ศุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า : 

ความว่า "สำหรับพวกท่าน คือศาสนาของพวกท่าน และสำหรับฉัน คือ ศาสนา (ของฉัน)"   (อัลกุรอาน สูเราะฮฺอัลกาฟิรูน อายะฮฺที่ 6 )

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์

ครอบครัวมุสลิมอินเดียนิมนต์-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ไทย สร้างศาสนาสัมพันธ์


ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Namaste Dhamma 
www.banmuang.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา