จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

8 กย. 60     969

จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

กระบี่จัดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ได้จัดการแถลงข่าว “เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 13-15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วย นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายสุเมธ ช่างเรือ ที่ปรึกษาการจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ 

จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดกระบี่ มีสถิติตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากทุกปี แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดกระบี่กับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกที่ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้น เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลาง เนื่องจากมีความประทับใจในธรรมชาติที่สวยงามและการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้สะดวก ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านสปา มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเพิ่มมากขึ้น เน้นการขยายผลการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) จึงได้จัดให้มี “เทศกาลอาหารฮาลาล” ขึ้น ในจังหวัดให้สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนชาวมุสลิมได้ถูกต้องตามหลักฮาลาล


จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนออาหารปรุงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล รวมถึงโรงแรมที่พักตามหลักศาสนาอิสลาม ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนมุสลิม ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึงความพร้อมของจังหวัดกระบี่ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ด้วยอาหาร ที่พัก และสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามหลักการอิสลาม ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับการบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อีกด้วย


ภายในงาน นอกจากจะมีอาหาร และสินค้า จากผู้ประกอบการ,โรงแรมและชุมชนกว่า 60 บูธแล้ว ยังมีการประกวดการแข่งขันการทำอาหาร เช่น แกงส้ม , มัสมั่นแพะ , สเต๊กแพะ พร้อมนิทรรศการและการโชว์แพะสวยงาม รวมไปถึงการแสดงบนเวทีทุกค่ำคืนที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีของมุสลิม เช่น การขับร้องอนาซีด ลีลาชาชัก รวมไปถึงการสาธิต ร่วมสนุกสนานบนเวทีพร้อมรับของรางวัลและของแจกมากมาย

จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่


จัดใหญ่!! เทศกาลอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost