อินโดนีเซียเสนอแนวทางยุติความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่า


มาแรงรอบสัปดาห์