ทัพซีเรียยึดเมืองดิอัลซอร์คืนจากไอเอส พร้อมแหล่งน้ำมัน


มาแรงรอบสัปดาห์