ต้องรอดให้ได้!! หนุ่มมุสลิมโรฮิงญา แบกพ่อแม่จากอารากันเดินทาง 12 วันจนถึงบังกลาเทศ

12 กย. 60     4172

ต้องรอดให้ได้!! หนุ่มมุสลิมโรฮิงญา แบกพ่อแม่จากอารากันเดินทาง 12 วันจนถึงบังกลาเทศ
 

นับเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่อง ภาพหนุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญา แบกพ่อแม่จากอารากันเดินทางมา 12 วันกว่าจะมาถึงเขตแดนบังกลาเทศ

อัยยูบ หนุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญา ได้แบกพ่อและแม่มาจากอารากันเดินทางมา 12 วันกว่าจะมาถึงเขตแดนบังกลาเทศ

เป็นความอดทนที่น่ายกย่องและเป็นคนกตัณญูต่อบิดามารดาเป็นอย่างยิ่ง

แท้จริงพระองค์ทรงประทานบิดามารดาเพื่อให้เราได้ความกตัณญูรู้คุณต่อท่านทั้งสอง
 

จากเพจ We Are Arakan


ต้องรอดให้ได้!! หนุ่มมุสลิมโรฮิงญา แบกพ่อแม่จากอารากันเดินทาง 12 วันจนถึงบังกลาเทศ

การปฏิบัติต่อ พ่อแม่ ในศาสนาอิสลาม

พ่อและแม่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ทั้งสองคือผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกตั้งแต่ยังเป็นทารกแบเบาะด้วยความเหนื่อยยากลำบาก จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีงานมีการและครอบครัวเป็นของตนเอง

ด้วยเพราะพ่อแม่มีความสำคัญต่อมนุษย์ถึงเพียงนี้ อิสลามจึงได้สั่งกำชับให้มนุษย์ทุกคนทำดีและแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของตน


ความกตัญญูและการทำดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นหน้าที่ที่สูงส่งและสำคัญรองลงมาจากการเคารพภักดีอัลลอฮฺเลยทีเดียว เช่นที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

ความว่า:  สูเจ้าทั้งหลายจงเคารพภักดีอัลลอฮฺและอย่าได้ตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และกับบิดามารดานั้นสูเจ้าจงทำดีกับทั้งสอง (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ: 36)


ครั้งหนึ่งมีผู้ถามท่านรอซูล ว่าสิ่งใดถือว่าเป็นงานที่ประเสริฐที่สุด ท่านได้ตอบว่า การละหมาดในเวลา การทำดีต่อบิดามารดา และการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

จากลำดับที่ถูกกล่าวถึงในหะดีษแสดงให้เห็นว่า การทำดีต่อบิดามารดานั้นมีความประเสริฐกว่าออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ เช่นที่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในสมัยของท่านรอซูล ซึ่งได้มีชายผู้หนึ่งมาขออนุญาตท่านออกไปร่วมรบในสงคราม


ท่านรอซูลได้ถามชายผู้นั้นว่าเขายังมีพ่อแม่อยู่อีกไหม เขาตอบว่ายังมี ดังนั้นท่านจึงสั่งให้ชายผู้นั้นกลับไปดูแลพ่อแม่ของเขา ด้วยการกล่าวว่า จงอยู่ดูแลคนทั้งสอง เพราะแท้จริงสวรรค์นั้นอยู่ใต้เท้าของทั้งสองคน (คือด้วยการทำดีต่อพ่อแม่) (รายงานโดย อัต-เฏาะบะรอนีย์)

การอกตัญญูหรือการเนรคุณพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่ต้องได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัสในวันอาคิเราะฮฺ(วันปรโลก)

ท่านรอซูล ได้กล่าวไว้มีความว่า ในจำนวนบาปใหญ่ทั้งหลายคือการเนรคุณต่อพ่อแม่ (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์และมุสลิม)

แม้แต่เพียงการกล่าวไม่ดีต่อพ่อแม่ก็เป็นสิ่งต้องห้าม เช่นการกล่าว อุ๊ฟ หรือ หึ ใส่พ่อแม่ หรือการปฏิเสธพ่อแม่ การตะคอกใส่พ่อแม่ การแสดงอาการเกลียดชังและไม่เคารพต่อทั้งสองคนก็เช่นเดียวกัน อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

ความว่า: และพระผู้อภิบาลของเจ้าได้สั่งไม่ให้พวกเจ้าเคารพภักดีผู้ใดเว้นแต่อัลลอฮฺเพียงผู้เดียว และต้องทำดีกับบิดามารดาทั้งสอง แม้นว่าทั้งสองนั้นหรือใครคนใดคนหนึ่งได้แก่ชราลง ดังนั้นเจ้าอย่าได้กล่าว อุ๊ฟ (กล่าว หึแสดงความเบื่อหน่ายหรือรำคาญ) อย่าตะคอกใส่ทั้งสอง และจงกล่าวคำพูดที่ดีกับทั้งสองคน จงนอบน้อมตนให้กับทั้งสองด้วยความเมตตา และจงกล่าวขอพรให้กับทั้งสองว่า โอ้ผู้อภิบาลแห่งข้าได้โปรดเมตตาทั้งสองคนเช่นเดียวกับที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูข้าเมื่อครั้งยังเล็กๆ  (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ :23-24)

ฉะนั้น มนุษย์จะไม่พบกับความดีงามในโลกนี้ได้เลยถ้าหากเขาเป็นผู้เนรคุณและอกตัญญูต่อพ่อแม่ทั้งสองคนของเขา

ซุฟอัม อุษมาน
ที่มา: Islamhouse, okmuslim.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา