เช็คด่วน!! ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ ที่ได้รับตราฮาลาล

16 กย. 60     3174


เช็คด่วน!! ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์  ที่ได้รับตราฮาลาล

ทางผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ ได้อัพเดทข้อมูล ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ที่ได้รับรองตราฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)

เพื่อความสะดวกของผู้บริโภคขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ เราจึงมีการทำรายชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมรูปภาพอัพเดทข้อมูลขนมปังจากฟาร์มเฮ้าส์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้...

(อัพเดท วันที่ 16 กันยายน 2560)


เช็คด่วน!! ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์  ที่ได้รับตราฮาลาล

เช็คด่วน!! ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์  ที่ได้รับตราฮาลาล


เช็คด่วน!! ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์  ที่ได้รับตราฮาลาล


เช็คด่วน!! ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์  ที่ได้รับตราฮาลาล

ที่มา: www.farmhouse.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost