เกรงความสูญเสียของประชาชนในเขตยึดครอง ISIS เพิ่มขึ้น ขณะใกล้ปิดฉากด้วยความพ่ายแพ้!!


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์