เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันปีใหม่อิสลาม

21 กย. 60     510


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันปีใหม่อิสลาม


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันปีใหม่อิสลาม

วันปีใหม่อิสลาม หรือปีฮิจเราะฮ์ ในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 และในประเทศมุสลิมส่วนมาก ประกาศให้เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการ  

ปีฮิจเราะฮ์ หรือ Hijri หมายถึงการอพยพ ซึ่งในที่นี้คือ การอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จากมักกะฮ์ ไปยังมาดินะฮ์ ในปีคริสตศักราช 622 ซึ่งมีการนับเอาปีแห่งการอพยพนี้ เป็นปีที่ 1 แห่งฮิจเราะฮ์ศักราช หรือ 1 AH (AH = After Hijra) นั่นเอง 


ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม 1 ปี จะมี 354 หรือ 355 วัน ดังนั้น ปีคริสตศักราช 2017 จึงอยู่ระหว่างปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1438 และ 1439 

วันปีใหม่อิสลามค่อนข้างเป็นวันหยุดที่เงียบเหงาในประเทศมุสลิม ส่วนมากจะมีการเยี่ยมเยียนกันในครอบครัว และมีหลายคนที่เริ่มถือเอาวันนี้ เป็นวันที่กำหนดการเริ่มต้นทำโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปี

เหตุใดท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จึงต้องอพยพไปมาดินะฮ์ ?

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้รับการเชื้อเชิญจากผู้แทนของเผ่าที่สำคัญต่างๆ จำนวน 12 เผ่า ให้เดินทางไปยังมาดินะฮ์ ท่านรับคำเชิญนั้น โดยมีผู้ศรัทธาจำนวนหนึ่งเดินทางติดตามท่านไปด้วย ตลอดระยะทาง 320 กิโลเมตร สถานการณ์ในมาดินะฮ์ ในช่วงนั้น มีความยุ่งเหยิง และขัดแย้งกัน ถึงขั้นต่อสู้นองเลือด และต้องการคนกลางจากสังคมภายนอก เพื่อเข้ามาตัดสินข้อพิพาทเหล่านั้น ซึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตอบรับคำเชิญในการเข้าไปเป็นดั่งอนุญาโตตุลาการให้กับชุมชนทั้งปวง

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา: www.thenational.ae

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost