หญิงซาอุฯได้เฮ! กษัตริย์ซัลมานอนุญาตให้ขับรถได้แล้ว..เริ่มปีหน้า

28 กย. 60     249

หญิงซาอุฯได้เฮ! กษัตริย์ซัลมานอนุญาตให้ขับรถได้แล้ว..เริ่มปีหน้า

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : กษัตริย์ซัลมานออกพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้สตรีซาอุฯ ขับรถได้ เริ่มมิถุนายน ปีหน้า

ราชอาณาจักรซาอุฯ ประกาศอย่างเป็นทางการ ยกเลิกการห้ามสตรีขับรถยนต์ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2018 ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้มีการยืนยันว่า สมาชิกสภาอุละมะอฺอาวุโสส่วนมากมีความเห็นชอบในเรื่องนี้ และพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน โดยกล่าวถึงการสั่งห้ามในอดีตว่า อาจขึ้นอยู่กับการพิจารณาบางประเด็นที่ไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ ส่วนในครั้งนี้ สมาชิกสภาอุละมะอฺอาวุโสเห็นว่า ไม่น่าจะมีอุปสรรคหากอนุญาตให้สตรีขับรถ โดยมีการค้ำประกันที่พอเพียงตามกฎหมาย และมีการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

พระราชกำหนดมีใจความว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสูงอันประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงกิจการภายใน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และการพัฒนาสังคม ฯ เพื่อศึกษาถึงความจำเป็นต่างๆ ในการดำเนินการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถให้กับทั้งชาย และหญิง อย่างเสมอภาคกัน ตามความชอบธรรมที่รัฐเป็นผู้ดูแล และจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง และความปลอดภัยในสังคม

คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น จะต้องยื่นข้อเสนอแนะขึ้นมาภายใน 30 วัน โดยมีการกำหนดบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:  www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost