พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ

29 กย. 60     13711

พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ

พระเมตตาของสมเด็จพระเทพฯ ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ
โดย: รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน 


วันหนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ผมได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายการบรรยายเรื่องอาหารฮาลาลที่สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พระองค์ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระราชทานปริญญา พ.ศ.2545 มีคณบดีบางคณะห้ามบัณฑิตคลุมฮิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญา 


พระองค์ท่านทรงรับทราบปัญหาในภายหลังโดยบังเอิญ ทรงถามทำนองปรารภกับผมว่า หลายมหาวิทยาลัยปัญหานี้จบไปแล้ว จุฬาลงกรณ์ยังมีปัญหานี้อยู่อีกหรือ ผมตอบไม่ได้ เพราะไม่ทราบที่มาของปัญหา


พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ


(เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือน อิหร่าน ปี ค.ศ.2004)

สองเดือนต่อมา ผมในฐานะคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าซ้อมอ่านรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญา 

จึงรับทราบจากประธานงานซ้อม ว่า มีบัณฑิตสองคนจากคณะหนึ่ง ไม่สามารถซ้อมรับปริญญาได้เนื่องจากคลุมฮิญาบ เมื่อไม่ได้ซ้อมย่อมเข้ารับพระราชทานในวันจริงไม่ได้ ปีนั้นมหาวิทยาลัยเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่งามเช่นปีกลายอีก ผมจึงเล่าเรื่องพระดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ให้ท่านประธานฟัง


 พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ

วันรุ่งขึ้น ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านอธิการบดี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ถามถึงรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ 

ผมจึงเล่าให้ท่านฟัง พร้อมให้ความเห็นว่า หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลที่จะไม่ให้เด็กคลุมฮิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญาก็ควรแจ้งเหตุผลแก่เด็ก 

ผมเชื่อมั่นว่าเด็กรับสถานการณ์ได้ แต่มหาวิทยาลัยไม่ควรยื่นเงื่อนไขให้เด็กถอดฮิญาบ เพราะนั่นหมายถึงการขอให้เด็กเปลื้องอาภรณ์ ซึ่งมุสลิมรับไม่ได้ 

พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ
 


ท่านอธิการบดีฟังแล้ว ท่านสอบถามผมเรื่องวัฒนธรรมอิสลามสองสามประการ ท่านเข้าใจ จึงขอให้ผมแจ้งบัณฑิตทั้งสองคนให้ขึ้นไปพบท่าน 


พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ


(เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือน อิหร่าน ปี ค.ศ.2004)

ผมประสานงานบัณฑิตทั้งสองให้สวมชุดที่เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญา เสื้อสีขาวแขนยาว คลุมฮิญาบสีขาว กระโปรงสีดำยาวคลุมข้อเท้า ติดเข็มพระเกี้ยวบนผ้าคลุมด้านขวา สวมครุยปริญญาขึ้นไปขอบคุณท่านอธิการบดี 

หลังจากนั้นผมได้พบท่านอธิการบดี ท่านบอกกับผม ว่าชุดบัญฑิตคลุมฮิญาบเข้ารับพระราชทานปริญญาเรียบร้อยและงดงามมาก 

นับตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยมีประเด็นการคลุมฮิญาบในการเรียนและการรับพระราชทานปริญญาอีกเลย เป็นพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมุสลิมโดยแท้ ขอทรงพระเจริญ 

พระเมตตาของ 'สมเด็จพระเทพฯ' ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมฮิญาบ

บทความโดย:   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost