จดจำไว้! ทหารอเมริกันเคยฆ่าล้างเผ่าพันธ์ “มุสลิมโมโร”ในฟิลิปปินส์ ไม่เว้นเด็ก-ผู้หญิงศพเรียบรายนับพัน


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์