บรูไนฉลองใหญ่ สุลต่านทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น!

6 ตค. 60     2010


บรูไนฉลองใหญ่ สุลต่านทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น!

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. เอเอฟพีรายงานว่า ชาวบรูไนหลายหมื่นคน เฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี หรือกาญจนาภิเษก

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2489 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 71 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2510 โดยประเทศบรูไนมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปัจจุบันทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับ 2 ของโลกที่ยังมีพระชนม์ชีพ ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร


บรูไนฉลองใหญ่ สุลต่านทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น!

รายงานระบุว่า พิธีเฉลิมฉลองเริ่มขึ้นที่พระราชวังในกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ทหารเกียรติยศยิงสลุตถวาย 21 นัด สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และพระราชวงศ์เสด็จออกยังท้องพระโรง ก่อนจะเสด็จขึ้นราชรถ ปรากฏพระองค์ให้ประชาชนชาวบรูไนที่เฝ้ารับเสด็จตามท้องถนน


บรูไนฉลองใหญ่ สุลต่านทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น!


น.ส.เมลิซซา อิบราฮิม หนึ่งในผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ระบุว่า สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงห่วงใยประชาชน ทรงห่วงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ การศึกษาและสุขภาพ “ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลออกให้ทั้งหมด พวกเราเลยรู้สึกขอบคุณมากๆ”


บรูไนฉลองใหญ่ สุลต่านทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ประชาชนเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น!


www.khaosod.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost