'นายกเมอร์เคล' ยินยอมจำกัดจำนวนผู้อพยพเข้าเยอรมัน


มาแรงรอบสัปดาห์