มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

12 ตค. 60     1900


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

อะซาน เสียงเพรียกแห่งสันติที่ดังกังวานมาจากมัสยิด เพื่อประกาศเชิญชวนให้มาดำรงละหมาดฟัดดูตามเวลาที่กำหนด ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุดของชาวมุสลิมทุกคน


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

ย้อนไปเมื่อปี 2520 มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ได้สร้างขึ้นบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี คุณลุงซบ อิหม่ามในสมัยนั้น จึงเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมุสลิมไปกราบถวายบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาที่มัสยิดหลังนี้


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)


มิมบัร คือ สถานที่แสดงธรรมาสน์ ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก แต่หลังจากที่ลุงซบกราบทูลเชิญอีกครั้ง พระองค์จึงเสด็จขึ้นประทับแล้วมีพระราชกระแสรับสั่งถามว่า “ให้ฉันมาที่นี่ทำไม” ลุงซบจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินจากพระองค์เพื่อให้สามารถจดทะเบียนเป็นมัสยิดได้


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับมัสยิดหลังนี้ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมป์แล้ว ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้สร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขึ้นในมัสยิดด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อลูกหลานชาวมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

นี่เป็นความรู้สึกจากหัวใจของคุณป้ามัยมูน ลูกสาวของคุณลุงซบ ผู้ที่เคยผูกพันเป็นสหายกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้เห็นว่าชาวมุสลิมที่นี่เทิดทูนในหลวง และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

ปัจจุบันมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน เป็นมิสยิดต้นแบบที่อยู่ในโครงการสมานฉันท์ และเป็นมัสยิดในหลวงรัชกาลที่ 9 หลังสุดท้าย พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสถิตในดวงใจชาวไทยมุสลิมตลอดไป


มัสยิดในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพสกนิกรชาวมุสลิม จ.เพชรบุรี (ชมคลิป)

ที่มา: www.mediastudio.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost