เตรียมพร้อม 1 พ.ย. นี้ เร่งลงทะเบียนผู้ประกอบพิธีฮัจย์

13 ตค. 60     1164

เตรียมพร้อม 1 พ.ย. นี้ เร่งลงทะเบียนผู้ประกอบพิธีฮัจย์   

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :   ล่าสุด กรมปกครองร่อนหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ให้ทราบถึงกระบวนการเริ่มต้นผู้ประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 แล้ว   โดยจะมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2560 เป็นต้นไป ถึง 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้จะต้องชำระเงินประกันในงวดแรกเป็นจำนวน 18,000บาท    

จากข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ปี 2560 จะมีค่าใช้จ่ายที่ 160,000- 250,000 บาท โดยประมาณ ซึ่งความแตกต่างของราคาจะขึ้นอยู่กับที่พักและการบริการเป็นปัจจัยสำคัญ   

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ดังเช่น

1. สถานที่พัก ณ นครมักกะห์ พักที่ไหน /ห้องละกี่คน/รวมไปถึงอาหารแต่ละมื้อด้วย

2. ที่พัก ณ นครมาดีนะห์ /ห้องละกี่คน/อาหารแต่ละมื้อ

3. การพาเที่ยวชมเมืองต่างๆ

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น กระเป๋า ผ้าครองเอี้ยรอม

5. ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมการ “เสียดำ” และ  “ค่าทำกุรบาน” หรือไม่ (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอยู่ที่ 5,000+5,000 บาทโดยประมาณ )

6. เส้นทางที่พัก ณ นครมักกะห์- โรงแรมฮิลตัน พักหน้ามัสยิดฮารอม- ย่านมัสยิดญิน ระยะทาง 1 km ระยะเวลาเกินเท้า 10-15นาที- ย่านอาญาซียะห์ ระยะทาง 10 km ไม่สามารถเดินเท้ามาละหมาดที่มัสยิดฮารอมได้   

ทั้งนี้ควรเลือกบริษัทฯ ที่มีความชำนาญ อีกทั้งควรมีแซะห์ที่มากความสามารถ และไม่ควรรับฮุจญาต(ต่อแซะห์ เกิน 50 คน) เพราะจะดูแลยากลำบาก ไม่ทั่วถึง    

ทั้งนี้สามารถสอบถามถึงทีมงานของแต่ละคณะ รวมไปถึงสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการจะดีที่สุด     

การประกอบพิธีฮัจย์ คือเป็นวายิบ(บังคับ) สำหรับมุสลิมผู้มีความสามารถ สำหรับสตรีเปรียบเสมือนการออกญิฮาดในหนทางศาสนา สำหรับผู้ที่เสร็จสิ้นฮัจย?และได้ฮัจย์ที่มับรูฮ (ผู้นั้นไร้บาป ประดุจดังผ้าขาว)     

ก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษากิจกรรมต่าง สถานที่สำคัญ และจุดสำคัญทั้งใน ทุ่งอาราฟัห์ มีนา มัสยิดทั้งสอง อย่างละเอียด เพื่อยังประโยชน์สูงสุดต่อฮุตญาตนั้นเอง

เตรียมพร้อม 1 พ.ย. นี้ เร่งลงทะเบียนผู้ประกอบพิธีฮัจย์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost