“ ขาดเท่าไหร่” ในหลวง ร.9 ตรัสถาม

13 ตค. 60     11894

“ ขาดเท่าไหร่” ในหลวง ร.9 ตรัสถาม

 ขาดเท่าไหร่”


มุสลิมเราใช้คำว่า “รายอกีตอ” (แปลว่า “ในหลวงของเรา”) อย่างเต็มปากและเต็มใจ พ่อผมมีโอกาสได้ทำงานถวายในหลวงอย่างมาก ตั้งแต่การรวบรวมที่ดิน เพื่อสร้างพระตำหนักบนเขาตันหยง 

เท่าที่จำความได้ผมเห็นพระองค์ท่านไม่เคยถือพระองค์  และให้เกียรติมุสลิมมากจริงๆ 

พ่อเคยเล่าให้ฟัง ยังจำได้ไม่เคยลืมเลย ว่า วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มา ทรงเห็นคนชุมนุมกันอยู่ที่มัสยิดหน้าประตูพระตำหนัก 
 

จึงตรัสถามว่า  “...เขาทำอะไรกัน...” 

พ่อกราบทูลฯ ว่า  เขาจัดงานหารายได้เพื่อสร้างมัสยิด เพราะยังขาดเงินอยู่ 

พระองค์ท่านตรัสถาม ว่า  “...ขาดเท่าไหร่...”   พ่อก็เลยกราบทูลฯ พระเจ้าอยู่หัวฯ ไป  
ไม่กี่วันต่อมา พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเชิญพ่อให้ไปเข้าเฝ้าฯ  และตรัสถามว่า  “...ถ้าให้เงินนี้แล้ว มัสยิดจะเสร็จไหม...” 

พ่อก็ไปหากำนัน กำนันรับปาก ว่า  เสร็จ มัสยิดเลยเสร็จก่อนพระตำหนักฯ ท่านอีก 

นี่คือ ความเสียสละและทรงนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ  และก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ที่เดียว หลายที่ในละแวก “กะลุวอ”  พ่อผมจะเป็นคนรับคำสั่งจากพระองค์ท่านให้นำเงินไปบำรุงมัสยิดต่างๆ อย่างทั่วถึง

สิบโท ซับรี วรรณมาตร                 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียง
912 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.นราธิวาส

จากหนังสือ  "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย"  โดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost