พ่อเป็นคริสต์ แม่เป็นมุสลิม ลูกเลยไร้สัญชาติตั้งแต่เกิด


มาแรงรอบสัปดาห์