ผู้นำมัสยิดสลังงอ จำกัดเครื่องขยายเสียงสร้างความเดือดร้อน


มาแรงรอบสัปดาห์