ไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 56

20 ตค. 60     262

ไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 56

ไอแบงก์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบปีที่ 56

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วม “แสดงความยินดีและมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปีที่ 56  โดยมี นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยดร.พรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  และกรรมการธนาคาร เข้าร่วมงานครบรอบในโอกาสเดียวกันนี้  ณ  ห้องประชุม ป๊วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost