วิธีจับผิดตราฮาลาลปลอมทั้ง 6 แบบ

1 พย. 60     40571


วิธีจับผิดตราฮาลาลปลอมทั้ง 6 แบบ

ในกรณีพี่น้องมุสลิมทำขายเอง แล้วติดตราฮาลาล อีกประเด็นนึง ไม่ใช่การปลอมตราฮาลาล แค่ระวังอย่าให้ตราฮาลาลเหมือนกับตราฮาลาลของกรรมการกลางเท่านั้น

ที่มา:   Himayah Halal Club

เป็นเพื่อน Line กับเรา