เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

28 พย. 60     15146

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธานกอจ. กทม. คนใหม่

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 การประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพ ผู้รับตำแหน่งคนใหม่ คือ นายอรุณ บุญชม  ทั้งนี้ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการบริหาร มุสลิมไทยโพสต์ แสดงความยินดีกับ นายอรุณ บุญชม รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลาม กรุงเทพมหานคร (กอจ.กทม.) และคณะกรรมการชุดใหม่ 

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธานกอจ. กทม. คนใหม่ 2560

ชื่อ นายอรุณ บุญชม  ชื่ออาหรับ มูฮำหมัดยาลาลุดดีน

จบปริญญาตรี
- มหาวิทยาลัยอิสลาม มาดินะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย สาขาวิชา อัลหะดีษและอิสลามศึกษา
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาความสมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน
- ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ระดับ “ซานาวีย์” โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.
- ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี
- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

งานด้านสังคม
- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิด เอ็ม เอฟซีอิสลามมิกฟันด์
- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน
- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลาม ของ ธ.ก.ส.
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการศาสนา
- อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์

ผลงานแปล
- หนังสือหะดีษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา)
- หนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม)
- หนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม)
- ฯลฯ

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

เปิดประวัติ อรุณ บุญชม ประธาน กอจ.กทม. คนใหม่

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost