ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ กับงาน Thailand Halal Assembly


มาแรงรอบสัปดาห์