จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

5 ธค. 60     1599

 จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้


จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

โครงการสัมมนาสื่อมวลชนมุสลิม ให้มีมาตรฐานในการนำเสนอข่าวและยึดมั่นในการปฏิบัติภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชีพของสื่อมวลชน ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรสื่อ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

 จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานคณะกรรมการเผยว่า คณะกรรมการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสื่อมวลชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสำนักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประชุมและมีมติให้ทำโครงการสัมมนาสื่อมวลชนมุสลิมครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมให้สื่อแต่ละประเภทมีการบูรณาการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนศาสนาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมตามจรรยาบรรณและมีมาตรฐานในการนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นการลดปัญหาความแตกแยกในสังคมและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจะมีการเชื่อเชิญสื่อมวลชนมุสลิมทั่วประเทศ ดังเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิล สมาคม มูลนิธิ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย มาร่วมรับฟัง ร่วมกันนำเสนอความคิดในหลากหลายมุมมอง อีกทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการสะท้อนแนวคิดการบูรณาการของสื่อมวลชนมุสลิมในอนาคตอีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเสนอความคิดเห็นจากประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจในการนำเสนอเพื่อการสื่อสาร โดยการรับฟังความเห็นจะมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตรงกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมุสลิมให้เทียบเท่ากับสื่อโดยทั่วไป สร้างการยอมรับและความร่วมมือกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ

โดยท้ายที่สุดของโครงการก็จะรวบรวมข้อมูล ทัศนคติ เพื่อใช้เป็นแนวทางทำไปสู่การมาตรฐานจรรยาบรรณของสื่อมวลชนมุสลิมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต

 จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด กรรมการจัดงานเผยว่า เนื่องด้วยระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างจะจำกัด ดังนั้นเพื่อให้โครงการบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้มีการคัดกรองสื่อมวลชนหรือภาคีเครือข่ายของสมาคมสื่อต่างๆ ทั้งนี้จะเรียนเชิญสื่อมวลชนมุสลิมหรือผู้ที่รับผิดชอบในการนำเสนอข่าวในแวดวงมุสลิมก่อนในเบื้องต้นเท่านั้น โครงการจะเชื้อเชิญสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 60 ท่าน ตามสื่อทุกๆแขนง ซึ่งแน่นอนว่าตามที่รับทราบกันสื่อและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมุสลิมทั่วประเทศมีเป็นจำนวนมาก แต่การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกเท่านั้น โดยในอนาคตอาจจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ตามภาคต่างๆหรือหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศอีกด้วย

ในงานจะมีกิจกรรมหลักๆ ที่น่าสนใจโดยเริ่มต้นจากการกล่าวให้โอวาทจาก จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล การบรรยายพิเศษในเรื่อง “อิสลามกับกระบวนการสื่อสาร” การให้ความรู้เกี่ยวกับ “อะมานะห์นักการสื่อสารมุสลิมในบทบัญญัติอิสลาม” และกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการเป็นนักการสื่อสารมวลชนมุสลิม

กำหนดการจัดงานสัมมนาสื่อมวลชนมุสลิม จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 8.30น. ถึง 17.00 น. นั้นเอง

 จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

 จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

 จัดใหญ่!! รวมพลสื่อมวลชนมุสลิมแถวหน้า ของประเทศไทย ปลายปี 60 นี้

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost