ตบหน้าอย่างแรง! อ๊อกซ์ฟอร์ดริบรางวัล 'ซูจี'

7 ธค. 60     1439

ตบหน้าอย่างแรง! อ๊อกซ์ฟอร์ดริบรางวัล 'ซูจี'

ตบหน้าอย่างแรง! อ๊อกซ์ฟอร์ดริบรางวัล 'ซูจี'

นางอองซาน ซูจี ถูกถอดถอนเกียรติยศที่ได้รับมอบจากเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด โดยรางวัลดังกล่าวมีชื่อว่า Freedom of the City of Oxford อันเนื่องมาจากการที่เธอเฉยเมยไม่ตอบโต้อย่างทันควันในวิกฤติที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงยา

สภาบริหารเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ว่า ไม่ต้องการมอบเกียรติยศนี้ แก่ผู้ที่ทำเฉยเมยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

นางอองซาน ซูจี ซึ่งเป็นผู้นำตัวจริงของเมียนม่าร์ จบการศีกษาที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเหมาะสมกับการมอบรางวัล Freedom of the City of Oxford ในปี 2540 อันเนื่องมาจากการที่เธอทำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนาน หลังจากถูกกักบริเวณอยู่แต่ภายในบ้านที่เมืองย่างกุ้ง ขณะที่ยังคงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า หรือเมียนม่าร์

Crll Mary Clarkson ผู้เสนอญัตติถอดถอน ในการประชุมนัดพิเศษที่จัดขึ้นที่หอประชุมสภาบริหารเมือง กล่าวว่า นางซูจี ได้รับการพิจาณามอบรางวัล เพราะเธอได้สะท้อนถึงอุดมการณ์ที่เปิดกว้าง และเป็นสากลของอ๊อกซ์ฟอร์ด

“พวกเราเฉลิมฉลองให้เธอเพราะเธอต่อต้านการกดขี่ และระบอบการปกครองของทหารพม่า แต่ในวันนี้ เราได้ดำเนินขั้นตอนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยการถอดถอนเกียรติยศนี้ เพราะเธอเฉยเมยต่อการกดขี่ชนกลุ่มน้อยโรฮิงยา ซึ่งเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา” และว่า “ชื่อเสียงของเมืองนี้จะแปดเปื้อน หากผู้ที่ไม่ต่อสู้กับความรุนแรงได้รับเกียรติยศนี้”

นางอ่องซาน ซูจี ศึกษาหลักสูตร PPE (การเมืองปรัชญา และเศรษฐศาสตร์) ที่วิทยาลัย St. Hugh’s แห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด จบในปี 2510

tangnamnews.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost