"ทรัมป์" ยืนยันจะรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอล


มาแรงรอบสัปดาห์