คำว่า 'แม่' สำหรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

8 ธค. 60     6157

คำว่า 'แม่' สำหรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

ซอฟียะห์ พิศสุวรรณ มารดาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

จากคลิปสัมภาษณ์ 

ถาม: การดูแลคุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญอย่างไร?

ดร.สุรินทร์ : มีสุภาษิตอาหรับว่า  "สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของแม่" แม่ไม่เคยโหดร้ายกับเรา ถ้าเราอยู่เชื่อฟัง ใกล้แม่ได้ดีทุกคน  

ฟังคำตอบแล้วรู้สึกอบอุ่น และภาคภูมิใจแทนคุณแม่อย่างมาก ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในของคนในสังคม

คำว่า 'แม่' สำหรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

คำว่า 'แม่' สำหรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

คำว่า 'แม่' สำหรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost