ประธาน กอจ. ภูเก็ต ประกาศต้านอิสราเอลยึดเยรูซาเลม


มาแรงรอบสัปดาห์