จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร 1439

14 ธค. 60     2195

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1439

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1439  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์  ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว ไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร 1439

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost