แขกไม่ใช่อิสลาม อย่าเข้าใจผิด นะจ้า!!

17 ธค. 60     3589

แขกไม่ใช่อิสลาม อย่าเข้าใจผิด นะจ้า!!

คนต่างศาสนาบางคนมักเข้าใจผ ิดเสมอว่า "แขก คือ อิสลาม" พูดจนติดปากว่า คนมุสลิมคือแ ขก ทั้งๆ ที่ศาสนาอิสลามไม่ได้ก ำเนิดในอินเดีย ถึงแม้ว่า คนนั้นจะไม่มีเชื้ อสายแขกอินเดียอาหรับอะไรเล ย แต่เมื่อบอกว่าเป็น "มุสลิม" ก็มักถูกเรียกว่าเป็นพวก "แขก" เห็นแขกโพกหัวเหมาเป็นแขกอิ สลามไปซะหมด และบางครั้ง คำพูดที่เป็นการตีตราทางชนช าติในด้านลบ ก็มักนำมาใช้กับมุสลิม เช่น "เจองูกับเจอแขก ให้ตีแขกก่อนตีงู" คนที่ใช้คำพูดนี้กับมุสลิม สมควรถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของตนเองให้แน่ชัดก่อนว่า ศาสดาของศาสนาตนเองเป็น "แขก" ด้วยหรือไม่...??

อิสลามไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติ (เช่น ไทย, จีน, ฝรั่ง, แขก) ดังนั้น ก็อย่าเข้าใจว่า อิสล ามคือแขก หรือไปเข้าใจว่า แขกคืออิสลา ม เพราะแขกนั้นมีหลายศาสนาเหลือเกิน โดยเฉพาะอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ และนับถือศาสนาอิสลามแค่บางส่วน คนที่นับถือศาสนาอิสลาม เราเรียกว่า มุสลิม ส่วนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เราก็เรียกว่าไทยมุสลิม

เครดิต : นูรุดดีน สาระอะหลี
news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost