สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

18 ธค. 60     2438

สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จัดการแสดง "จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม" 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จัดการแสดง "จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม" การกล่าวแสดงจุดยืนในฐานะองค์กรมุสลิมในประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
การเสวนาเรื่อง "จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม" 

โดย นายสันติ(อาลี) เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬราชมนตรี 

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประสาน(ชารีฟ) ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ดำเนินรายการโดย นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การแถลงการณ์เรื่อง “ประณามคำประกาศของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ กรณียอมรับให้เมืองอัลกุดส์ เป็นเมืองหลวงของยิว” โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

สำนักจุฬาฯ นำทัพจัดเสวนา 'จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์และเยรูซาเล็ม'

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost